Stuurcomité

Het Netwerk staat onder leiding van een stuurcomité dat bestaat uit vier vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur.

De RvB bestaat uit de partnerverenigingen van SMES-B. Dat Comité neemt deel aan de ontwikkeling en de medeleiding van de projecten van het Netwerk, en ziet toe op de naleving van de filosofie van SMES-B bij de ondernomen acties.

Het netwerk staat ook in voor de informatieoverdracht tussen de voorzieningen en de betrokken sectoren, organiseert overlegbijeenkomsten, leidt onderzoeken en stelt publicaties op.